Trại Trùn Quế YOLO – Cung Cấp Các Sản Phẩm Từ Trùn Quế 100% Organic

Sản phẩm trùn quế (giun quế) tại Dragon Farm được đảm bảo an toàn 100% với động vật, được chăm nuôi theo tiêu chuẩn Organic khép kín. Đảm bảo sạch từ nguồn thức ăn, con giống, quy trình.

-9%
420,000
-19%
65,000